Technik Technologii Żywności – forma zaoczna,

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że zajęcia w systemie zaocznym (LO, kursy kwalifikacyjne) rozpoczynają się we wrześniu 2015roku.

Podania do szkoły można składać w terminie do końca sierpnia 2015 r. na formularzu dostępnym na stronie internetowej szkoły, bądź na miejscu – w sekretariacie Szkoły Zaocznej, dołączając oryginał świadectwa oraz jedną fotografię. Dodatkowych informacji udzielamy pod nr tel.505 041 526, 505 041 528, 512 451 789, 503 138 111

Zawód obejmuje takie efekty kształcenia jak:

a) po Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodach „piekarz, cukiernik, wędliniarz, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego” jedną z kwalifikacji:

T.2. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń.

T.3. Produkcja wyrobów piekarskich,

T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych,

T.5. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych,

b) na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym w kwalifikacji T.16 (technik technologii żywności):

* Organizowanie produkcji wyrobów spożywczych,

* Nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać tytuł Technik Technologii Żywności ?

1.Uzyskać jedną z kwalifikacji T.2 ( produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń).T.3P (produkcja wyrobów piekarskich) T.4 (produkcja wyrobów cukierniczych ),lubT.5 (produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych) uzyskaną w Zasadniczej Szkole Zawodowej.

2. Uzyskać kwalifikację T16.( technik technologii żywności) na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym.

3. Uzyskać wykształcenia średnie.

Posiadacz zawodu piekarz, cukiernik, wędliniarz, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego musi tylko uzyskać kwalifikację T.16

Jak uzyskać wykształcenie średnie ?

Masz możliwość na równoczesną naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych na podobnych zasadach jak dotychczasowe technika.

Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej przyjmowani są do klasy 2 na semestr 3 w LO.

Osoby, które z różnych przyczyn przerwały naukę w szkołach dla młodzieży, przyjmowane są do klasy 1, 2 lub 3 w zależności od ukończonej dotychczas klasy.

Nauka przebiega w formie zaocznej sobota-niedziela. Przedmioty zawodowe w te same dni co przedmioty ogólnokształcące.

\