OFERTA Zespołu Szkół Zaocznych dla Dorosłych LIDER w Bełchatowie

Liceum ogólnokształcące

Absolwentów gimnazjum lub 8-klasowej szkoły podstawowej zapraszamy do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, natomiast absolwentów szkół zawodowych lub branżowych do 3-letniego liceum ogólnokształcącego. Wykształcenie średnie umożliwia także kontynuowanie nauki na różnych kierunkach studiów wyższych lub szkół policealnych i uzyskanie wymarzonego zawodu oraz pracy.

Szkoły policealne i Kursy kwalifikacyjne

Technik administracji 

Absolwent tego kierunku otrzymuje państwowy dyplom z tytułem Technik Administracji. Jest osobą odpowiedzialną w firmie lub instytucji za interpretację i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa, przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów, posługiwanie się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo – księgowej i dokumentacją księgową. Technik administracji redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe, sporządza protokoły, umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia. Odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji. Absolwent może podjąć pracę w urzędach administracji państwowej, organach administracji samorządowej wszystkich szczebli, biurach, fundacjach, stowarzyszeniach, urzędach celnych i skarbowych, bankach, agencjach ubezpieczeniowych, przedsiębiorstwach państwowych i wielu innych.

Technik BHP

W każdej większej firmie musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy – inspektor BHP. Mniejsze firmy bardzo często korzystają z usług specjalistów BHP prowadzących własną działalność gospodarczą. Technik BHP przygotowuje analizy dotyczące bhp w danej firmie oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona, prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników. Prowadząc własną działalność gospodarczą w innych dziedzinach, warto dodatkowo uzyskać tytuł technika bhp. Posiadając większą wiedzę w tej dziedzinie, bardziej świadomie dba się o bezpieczeństwo w swojej firmie.

Opiekun medyczny

Opiekun medyczny to kierunek rozwijający kompetencje personalne i społeczne. W czasie zajęć Słuchacz nabywa umiejętności profesjonalnej opieki pielęgniarskiej, obsługi urządzeń pomocniczych, empatii, odpowiedzialności i rozwiązywania problemów osób pozostających pod opieką.

Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, Wykształceni w naszej szkole opiekunowie medyczni z powodzeniem pracują za granicą otrzymując wysokie wynagrodzenie. Szkoła pomaga w znalezieniu pracy m.in. na terenie Niemiec.

Technik usług kosmetycznych

Technik usług kosmetycznych może pracować w salonach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, firmach kosmetycznych krajowych i zagranicznych, albo prowadzić samodzielną działalności w tym zakresie. Technik usług kosmetycznych przeprowadza diagnozę kosmetyczną oraz wykonuje zabiegi z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej (zachowawczej), leczniczej i upiększającej w obrębie twarzy i całego ciała. W trakcie nauki słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie. Dodatkowo w trakcie zajęć uczestniczy w pokazach i szkoleniach prowadzonych przez przedstawicieli znanych firm kosmetycznych, a także zdobywa certyfikaty, które umocnią jego pozycję w oczach potencjalnych pracodawców!

Kształcenie obejmuje takie zagadnienia, jak podstawy anatomii czy dermatologii, kosmetykę pielęgnacyjną i upiększającą czy zabiegi dłoni, stóp i ciała. Studium kosmetyczne daje wiedzę i umiejętności, dzięki którym absolwenci będą mogli zdobyć pracę w salonach kosmetycznych, studiach stylizacji i wizażu czy salonach odnowy biologicznej. 

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Po ukończeniu szkoły technik ochrony fizycznej osób i mienia może pracować w agencjach ochrony, bankach, urzędach administracji publicznej i wszystkich instytucjach, gdzie jest niezbędna ochrona. Po ukończeniu szkoły absolwent może ubiegać się o uzyskanie wpisu do rejestru Kwalifikowanego Pracownika Ochrony Fizycznej. Wpis do rejestru pozwala uzyskać lepsze wynagrodzenie oraz zajmowanie stanowisk kierowniczych w agencjach ochrony, lub ubiegania się o koncesję na prowadzenie własnej działalności gospodarczej z zakresu Ochrony Osób i Mienia.

Technik mechanik pojazdów samochodowych, motocyklowych – kurs kwalifikacyjny

Mechanik motocyklowy to nowy zawód,  który na mocy rozporządzenia MEN pojawił się w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Obecnie usługi w zakresie serwisu oraz napraw motocykli zaliczają się do prężnie rozwijającej się dziedziny gospodarczej. Statystyki liczby zarejestrowanych motocykli wskazują na rosnącą popularność tych pojazdów wśród użytkowników dróg. W obliczu rozrastającej się dynamicznie liczby motocykli i skuterów oraz powiększającej się liczby zakładów obsługujących tę grupę pojazdów, konieczne staje się zapewnienie wykwalifikowanych kadr do organizowania i wykonywania procesów obsługi i naprawy pojazdów, dokonywania oceny stanu technicznego i ustalania przyczyn niesprawności. Absolwent szkoły w zawodzie technik pojazdów samochodowych lub motocyklowych potrafi prowadzić dokumentację związaną z obsługą i naprawą samochodów, prowadzić usługi motoryzacyjne, może zajmować się sprzedażą samochodów lub motocykli oraz artykułów motoryzacyjnych, również może prowadzić postępowania związane z ubezpieczeniami oraz obrotem pojazdami samochodowymi. Nabyte kwalifikacje zawodowe umożliwią podejmowanie pracy między innymi w stacjach obsługi samochodów, zakładach produkcyjnych i naprawczych samochodów i motocykli, stacjach kontroli pojazdów, salonach sprzedaży, instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów, ubezpieczeniem komunikacyjnym, obrotem pojazdami i ich części, przedsiębiorstwach doradztwa technicznego oraz zajmujących się likwidacją pojazdów, prowadzić działalność gospodarczą. Po ukończeni technikum i zdaniu matury można ubiegać się o przyjęcie na studia techniczne, a szczególnie na kierunku mechanicznym.

Technik górnictwa odkrywkowego – kurs kwalifikacyjny

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w zawodzie technik górnictwa odkrywkowego na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji M.10. Eksploatacja złóż metodą odkrywkową oraz w zakresie kwalifikacji M.41. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową. Absolwenci technikum kształcącego w zawodzie technik górnictwa odkrywkowego są przygotowani do wykonywania robót związanych z odwadnianiem górotworu i zwałowisk, wykonywania robót związanych z udostępnianiem i urabianiem złoża, wykonywania robót związanych z transportem nakładu i kopaliny oraz robót związanych z rekultywacją terenów pogórniczych. Nasi słuchacze nabywają także umiejętności organizowania i prowadzenia robót w górnictwie odkrywkowym oraz rozpoznawania zagrożeń naturalnych i zapobiegania im.

Technik rolnik – kurs kwalifikacyjny

Szkoła umożliwia uzyskanie tytułu technika rolnika, a co za tym idzie, nabycie umiejętności prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego, uzyskania środków finansowych z Unii Europejskiej, prowadzenia rachunkowości w firmach związanych z rolnictwem, gospodarowania w lasach i użytkowania zwierząt itp.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to wspaniała propozycja dlosób pragnących przekwalifikować się zawodowo i stawiających jednocześnie na wysoką jakość kształcenia  oraz wygodną formę zdobywania wiedzy.

Jest to nowa, alternatywna forma zdobycia zawodu dla tych, którzy cenią sobie elastyczność organizacji kształcenia i krótszy czas edukacji.