DOKUMENTY WYMAGANE PRZY SKŁADANIU PODANIA:

– świadectwo ukończenia ostatniej szkoły;
– 2 zdjęcia legitymacyjne;
– podanie ( do pobrania ze strony lub w sekretariacie szkoły).

PODANIE KURSY KWALIFIKACYJNE

PODANIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

PODANIE SZKOŁA POLICEALNA

RODO

DOKUMENTY SZKOŁY:

Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania Słuchaczy – pobierz: plik.pdf