DOKUMENTY WYMAGANE PRZY SKŁADANIU PODANIA:

– świadectwo ukończenia ostatniej szkoły;
– podanie (do pobrania poniżej lub w sekretariacie szkoły).

Podanie o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego

Podanie o przyjęcie do Szkoły Policealnej

Podanie o przyjęcie na kurs kwalifikacyjny