TERMINY EGZAMINÓW MATURALNYCH w roku 2023

Część ustna egzaminu maturalnego od 10 do 23 maja (z wyjątkiem 14 i 21 maja)

– język polski

– języki obce nowożytne

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Część pisemna egzaminu maturalnego

04.05.2023 (czwartek) – język polski – pp*

05.05.2023 (piątek) – język angielski – pp, język niemiecki – pp, język rosyjski – pp

08.05.2023 (poniedziałek) – matematyka – pp

09.05.2023 (wtorek) – język angielski – pr

10.05.2023 (środa) – wiedza o społeczeństwie – pr, język niemiecki – pr

11.05.2023 (czwartek) – biologia – pr, język rosyjski – pr

12.05.2023 (piątek) – matematyka – pr

15.05.2023 (poniedziałek) – chemia – pr

16.05.2023 (wtorek) – geografia – pr

17.05.2023 (środa) – język polski – pr

18.05.2023 (czwartek) – historia – pr

19.05.2023 (piątek) – fizyka – pr

22.05.2023 (poniedziałek) – informatyka – pr

*pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony

TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH
SESJA: ZIMA 2023

TECHNIK BHP

Część praktyczna (dokumentacja) – 09.01.2023

Część pisemna na komputerze – 10-14.01.2023 (dokładne terminy zostaną

podane w październiku 2022 r.)

TECHNIK ADMINISTRACJI

Część praktyczna (dokumentacja) – 09.01.2023

Część pisemna na komputerze – 10-14.01.2023 (dokładne terminy zostaną

podane w październiku 2022 r.)

OPIEKUN MEDYCZNY (NOWY)

Część praktyczna – 12-18.01.2023 (dokładne terminy zostaną podane w

październiku 2022 r.)

Część pisemna na komputerze – 10-14.01.2023 (dokładne terminy zostaną

podane w październiku 2022 r.)

OPIEKUN MEDYCZNY (STARY)

Część praktyczna – 09-21.01.2023 (dokładne terminy zostaną podane w

październiku 2022 r.)

Część pisemna na komputerze – 10-14.01.2023 (dokładne terminy zostaną

podane w październiku 2022 r.)