INFORMACJA dla SŁUCHACZY OSTATNICH SEMESTRÓW SZKOŁY POLICEALNEJ: BHP, ADMINISTRACJA, OPIEKUN MEDYCZNY

Komunikat w sprawie zgłaszania uczniów na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2018 r.