WAŻNE!!!

9 WRZEŚNIA 2019 R. – UPŁYWA TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI NA EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI ZIMOWEJ 2019/2020

 

30 WRZEŚNIA 2019 R.- UPŁYWA TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI WSTĘPNYCH NA EGZAMIN MATURALNY W MAJU/ CZERWCU 2020

 

OSOBY CHCĄCE ZDAWAĆ KTÓRYŚ Z WYMIENIONYCH EGZAMINÓW MUSZĄ ZGŁOSIC SIĘ DO SEKRETARIATU SZKOŁY CELEM WYPEŁNIENIA DEKLARACJI. JEST TO WARUNEK ZDAWANIA TYCH EGZAMINÓW.