EGZAMINY ZAWODOWE 2020 NA STRONĘ – do pobrania

MATURA 2020 NA STRONE – do pobrania

WYTYCZNE DLA SŁUCHACZY ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY na stronę – do pobrania

 

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM – do pobrania

MATURA 2020

Termin dostarczenia ostatecznej deklaracji maturalnej 2020 do szkoły – piątek, 7 lutego 2020 roku.  Niezależnie od tego, czy uczeń jest absolwentem i zamierza poprawić wybrane przedmioty, czy podchodzi po raz pierwszy do matury, wszystkich obowiązuje jeden wspólny ostateczny termin dostarczenia dokumentów.

EGZAMINY ZAWODOWE

LATO 2020

DEKLARACJA – do 22 lutego 2020 roku

Deklaracja do 27 marca 2020 r. dla osób, które nie zdały egzaminu w sesji zimowej 2020(7 dni po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie) .

Sesja 2: czerwiec – lipiec 2020

Cześć pisemna

Cześć praktyczna

data wyników

w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja

w pozostałych kwalifikacjach

23 czerwca 2020 roku

22 czerwca 2020 r.

Od 24 czerwca do 09 lipca 2020 roku

31 sierpnia 2020 roku