TERMINY EGZAMINÓW MATURALNYCH – MAJ 2022

POZIOM PODSTAWOWY

04.05.2022 r. godz. 09:00 – język polski
05.05.2022 r. godz. 09:00 – matematyka
06.05.2022 r. godz. 09:00 – język angielski

POZIOM ROZSZERZONY

09.05.2022 r. godz. 09:00 – język angielski
10.05.2022 r. godz. 09:00 – język polski
11.05.2022 r. godz. 09:00 – matematyka
12.05.2022 r. godz. 09:00 – biologia
13.05.2022 r. godz. 09:00 – wiedza o społeczeństwie
18.05.2022 r. godz. 09:00 – geografia

TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH
SESJA: LATO 2022

TECHNIK ADMINISTRACJI (EKA.01)

Egzamin praktyczny 01.06.2022 r. godz. 09:00  (180 minut)
Egzamin pisemny (komputerowy) 04–05.06.2022 r.

TECHNIK BHP (BPO.01)

Egzamin praktyczny 01.06.2022 r. godz. 09:00 (120 minut)
Egzamin pisemny (komputerowy) 04–05.06.2022 r.

TECHNIK BHP (Z.13)

Egzamin praktyczny 20.06.2022 r.  godz. 13:00 (120 minut)
Egzamin pisemny (papierowy) 21.06.2022 r. godz. 12:00

Dokładne informacje dotyczące egzaminów można uzyskać w sekretariacie szkoły.