DOTYCZY KIERUNKU: OPIEKUN MEDYCZNY

W związku z coraz wyższą liczbą słuchaczy chorych i będących na kwarantannie, nauczyciel prowadzący przygotował zagadnienia do samodzielnego opracowania w ramach zajęć obowiązujących od 26.11. do 28.11.2021r., traktowanych jako zajęcia zdalne.
 
Zagadnienia do samodzielnego opracowania – zajęcia 26.11., 27.11., 28.11.:
Organizowanie i realizacja potrzeby odżywiania
1. Składniki odżywcze
2. Ocena stanu odżywiania
3. Odwodnienie i niedożywienie
4. Dietoterapia ( dieta podstawowa, lekkostrawna, wątrobowa, trzustkowa, bogatobiałkowa )
5. Zadania opiekuna w zaspokojeniu potrzeby odżywiania drogą przewodu pokarmowego
6. Żywienie pacjenta przez sondę – przygotowanie, karmienie, opieka
7. Żywienie przez PEG
 
 
 
Terminy zajęć w roku szkolnym 2021/2022:
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE,
TECHNIK ADMINISTRACJI,
TECHNIK BHP,
OPIEKUN MEDYCZNY semestr II
znajdują się w zakładce TERMINY ZAJĘĆ.
 
Zajęcia w roku szkolnym 2021/2022 dla kierunku
OPIEKUN MEDYCZNY semestr I (tryb stacjonarny)
rozpoczynają się 3. września 2021r. i odbywać się będą
w piątki 16.00 – 19.00, soboty 8.00 – 14.30
i niedziele 8.00 – 12.30.
 
ZAPRASZAMY 🙂
 
liderr

Trwa nabór do szkoły. Zapraszamy absolwentów gimnazjum, szkoły podstawowej lub zawodowej do liceum ogólnokształcącego oraz absolwentów szkół średnich do studium policealnego (matura nie jest wymagana).

ZAPRASZAMY DO STUDIUM POLICEALNEGO NA KIERUNEK OPIEKUN MEDYCZNY, KTÓRY OD WRZEŚNIA 2021 ZOSTAJE ROZSZERZONY O ZUPEŁNIE NOWE KOMPETENCJE, POSZUKIWANE I CENIONE NA RYNKU PRACY
SZCZEGÓŁY PRZY OPISIE TEGO KIERUNKU

Zapraszamy do sekretariatu szkoły: poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. 16.00 – 18.00.
Informacje pod tel. 503 138 111, 505 041 526, 505 041 528.
niepelnosprawny_znak

Zapraszamy do nauki również osoby niepełnosprawne ruchowo. Jesteśmy jedyną szkołą bez barier architektonicznych, dlatego wózek inwalidzki nie jest przeszkodą w nauce!

Kontakt do naszych nauczycieli:

SZKOŁA „LIDER” zaprasza również na kursy językowe dla dorosłych i dla dzieci:

  • Język migowy
  • Język angielski
  • Język niemiecki
Orły edukacji list gratulacyjny